fundatia@zurli.ro
Luni-Vineri: 09:00 - 18:00

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Adoptă o mamă, 2024

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI CESIUNEA DREPTULUI LA IMAGINE

Pentru FUNDATIA ZURLI (denumita in continuare „FUNDATIA ZURLI ”, „Operatorul” si/ sau „Fundatia”) confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta o importanta deosebita. Operatorul va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale si despre drepturile pe care le aveti in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, respectiv Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) si Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului 2016/679. Operatorul are sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Intrarea Tudor Stefan nr. 57, Sector 1, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu nr. 851/B/1998, avand CIF nr. 11305876. Respectarea prevederilor GDPR, confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal si respectarea dreptului la imagine reprezinta un element cheie pentru FUNDATIA ZURLI. In acest scop am elaborat prezentul Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal si de cesiune a dreptului la imagine (denumit in continuare „Acordul”), prin intermediul caruia va explicam ce categorii de date cu caracter personal prelucram, modul in care sunt utilizate, precum si scopul in care datele sunt supuse operatiunilor de prelucrare in urma completarii si transmiterii Formularului de inscriere la Campania “Adopta o mama” – sesiunea de sedinte de consiliere psihoterapie gratuita (denumita in continuare “Campania”), disponibil la link-ul https://forms.gle/MQNYRWRDuAEPpYGdA, dar si in urma desfasurarii sedintelor de consiliere organizate in cadrul Campaniei. ! Prezentul Acord reprezinta consimtamantul Beneficiarului (Participantului) de a participa la o sedinta gratuita online de consiliere psihoterapeutica. ! Prezentul Acord reprezinta consimtamantul Beneficiarului asupra posibilitatii de a se inregistra audio-video sedinta de consiliere online ce va ramane in posesia Fundatiei Zurli. I. Cine prelucreaza datele cu caracter personal? FUNDATIA ZURLI actioneaza in calitate de Operator de date cu caracter personal. Pentru orice detalii legate de continutul prezentei informari, precum si pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, mentionate in prezentul Acord, puteti transmite o solicitare scrisa la adresa de corespondenta electronica: fundatia@zurli.ro sau prin intermediul serviciilor postale la urmatoarea adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Intrarea Tudor Stefan nr. 57. Persoanele care transmit astfel de solicitari catre FUNDATIA ZURLI sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor SEDINTE CONSILIERE ADOPTA O MAMA”, „GDPR SEDINTE ADOPTA O MAMA”, „date personale SEDINTE CONSILIERE”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate. In aceasta calitate, veti primi un raspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea documentului catre FUNDATIA ZURLI , o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, va asiguram de faptul ca veti fi informat in mod corespunzator cu privire la acest termen. II. Definitii ► „Date cu caracter personal”: in sensul prezentului Acord, datele cu caracter personal pot consta in: nume, prenume, adresa de e-mail, oras, numar de telefon, imagine si voce; ► „Site”: www.fundatiazurli.ro; ► „Persoana vizata”: persoana fizica ale carei date de identificare se regasesc in Formularul online completat pentru inscrierea la sedintele de consiliere din cadrul campaniei „Adopta o mama” organizata de catre Fundatia Zurli, respectiv persoana vizata ce participa la sedintele gratuite de consiliere; ► „Beneficiar”: Participantul ce completeaza si transmite Formularul pentru a beneficia de o sedinta grauita de psihoterapie in cadrul Campaniei; ► „Sedinta consiliere psihoterapie”: sedinta gratuita oferita Beneficiariilor de catre Fundatia Zurli prin intermediul colaboratorilor sai, psihologii sau/si psihoterapeuti, avand durata de o ora si fiind efectuata pe platforma Zoom; ► „Formular”: Formular online de inscriere la sedintele de consiliere psihilogica disponibil la link-ul https://forms.gle/MQNYRWRDuAEPpYGdA, afisat prin intermediul platformei Google Forms; ► „Prelucrare”: in sensul prezentului acord, prelucrarile includ colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate in contextul inregistrarii Formularelor completate de catre persoanele vizate prin https://forms.gle/MQNYRWRDuAEPpYGdA ► „Consimtamant”: orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate; ► „Comunicari comerciale si de marketing” - Orice tip de mesaj trimis catre Utilizator (spre exemplu via e-mail/ SMS/ Viber /WhatsApp/ telefonic/ mobile push/ webpush etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la servicii/ produse oferite de FUNDATIA ZURLI , informatii cu privire la oferte sau promotii, campanii, concursuri etc, precum si alte comunicari comerciale, cum ar fi cercetari de piata si/ sau sondaje de opinie etc.; ► „Newsletter/ Buletin informativ”- mijlocul de informare periodica, exclusiv electronic, cu privire la activitatile desfasurate de FUNDATIA ZURLI intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Fundatiei cu referire la informatiile continute de acesta; ►”Operatorul de date”: FUNDATIA ZURLI, prin persoanele responsabile care prelucreaza datele cu caracter personal in scopul inregistrarii, colectarii Formularului de inscriere la sedintele de consiliere psihologica si desfasurarii acestor intalniri. III. Scopul prezentului Acord Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate numai in scopuri determinate, explicite si legitime, in conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul nr. 2016/ 679 si nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Categoriile de date prelucrate sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile prelucrarii, FUNDATIA ZURLI asigurand respectarea principiului reducerii datelor la minimum in cadrul procesului de recrutare. Prezentul document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in contextul in care: • completati si transmiteti Formularul disponibil la adresa sus-mentionata; • participati la sedintele de consiliere psihoterapie in calitate de Beneficiar. Aveti dreptul de a ne solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora, de a restrictiona prelucrarea lor sau de a va opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor. Pentru mai multe detalii in legatura cu prelucrarea datelor personale va invitam sa consultati Politica de Confidentialitate de pe www.fundatiazurli.ro.
Prezentul Acord se completeaza cu prevederile cuprinse in Politica de confidentialitate pusa la dispozitie persoanelor vizate pe www.fundatiazurli.ro. In afara de rolul de a stabili mijloacele si scopurile prelucrarii de date cu caracter personal in urma completarii Formularului si in urma participarii la sedintele de consiliere din cadrul campaniei „Adopta o mama!”, prezentul Acord vizeaza insasi acceptarea de catre Beneficiar a posibilitatii de a fi publicate cateva secvente scurte din inregistrarile audio-video in mediul online controlat de catre Fundatia Zurli. IV. Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale: a) prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016). In mod concret, inscrierea Beneficiarilor la sedintele gratuite de psihoterapie se efectueaza doar dupa obtinerea consimtamantului prealabil si informat al persoanei vizate; persoana vizata isi poate retrage consimantul oricand, acest fapt echivaland cu imposibilitatea de a continua participarea la Campanie; b) prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari comerciale si de marketing; c) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la derularea campaniei „Adopta o mama” sau la serviciile prestate de catre voluntarii Fundatiei Zurli. Legislatia GDPR prevede faptul ca, in ceea ce priveste temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal referitor la consimtamant, acesta trebuie acordat printr-o actiune neechivoca care sa constituie o manifestare liber exprimata, specifica, in cunostinta de cauza si clara a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Prezentul Acord are tocmai rolul de a indica in mod clar acceptarea de catre persoana vizata a prelucrarii propuse a datelor sale cu caracter personal. Consimtamantul trebuie exprimat pentru fiecare dintre scopurile de prelucrare stabilite de Operatorul de date pentru ca prelucrarea datelor sa fie legala. Astfel, prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate:

 • in cazul inregistrarii si distribuirii inregistrarilor efectuate in timpul desfasurarii sedintelor de consiliere psihoterapie. Intalnirile online desfasurate pe platforma Zoom pot fi inregistrate de catre Operator, anumite secvente din cadrul acestora putand fi distribuite pe retelele de social media apartinand FUNDATIEI ZURLI. Persoana vizata, prin bifarea casutei aferente de acceptare a Prezentului Acord, este de acord cu faptul ca anumite date cu caracter personal prelucrate in cadrul acestor intalniri pot face obiectul unor partajari in scop de promovare pe paginile si profilurile de social media apartinand Operatorului. Incheierea acestui Acord cu beneficiarii ii va permite Operatorului de date sa demonstreze faptul ca a fost formulata o declaratie de consimtamant in prealabil din partea persoanei vizate si ca aceasta a fost facuta intr-o forma inteligibila si usor accesibila care ii permite beneficiarului sa fie constient de faptul ca si-a dat consimtamant, dar si de masura in care a facut acest lucru.
 • in cazul transmiterii de comunicari comerciale si de marketing. Pentru acest scop specific, consimtamantul va fi transmis catre Operator prin completarea Formularului de inscriere la sedintele de consiliere si bifarea casutei „Sunt de acord!” de la finalul acestuia unde este comunicat scopul prelucrarii datelor cu caracter personal – transmiterea prin e-mail si telefonic a informatiilor necesare accesarii sedintelor online de consiliere psihologica. Persoana vizata are dreptul sa isi retraga in orice moment consimtamantul prin formularea unei astfel de solicitari la adresa de e-mail fundatia@zurli.ro. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. d) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016). Pentru claritate, interesul legitim al Operatorului vizeaza sprijinirea Beneficiarilor si oferirea de servicii in mod gratuit Participantilor care isi doresc sa fie ajutate in cadrul Campaniei. V. Categoriile de date personale prelucrate Cu ocazia completarii Formularului disponibil pe https://forms.gle/MQNYRWRDuAEPpYGdA, FUNDATIA ZURLI va prelucra urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: i. date de identificare: nume, prenume; ii. date de contact: adresa de e-mail, numar de telefon; iii. date privind adresa persoanei fizice: oras. In cazul transmiterii documentului in format electronic catre FUNDATIA ZURLI, personalul responsabil va prelucra datele cu caracter personal cuprinse in Formularul completat de persoana vizata. Datele dumneavoastra vor fi prelucrate intr-un mod care asigura securitatea acestora, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare. Cu ocazia organizarii sedintelor de consiliere impreuna cu psihoterapeutii/ psihologii parteneri/ voluntari ai FUNDATIEI ZURLI, Operatorul poate prelucra, in plus fata de datele din Formularul deja completat, urmatoarele date cu caracter personal: i. voce; ii. imagine (optional). Utilizarea tehnicilor pentru captarea, transmiterea, manipularea, inregistrarea, stocarea sau comunicarea datelor constituite din sunete si imagini privind persoanele fizice reprezinta operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal. FUNDATIA ZURLI poate inregistra sedintele de consiliere psihologica/ secvente din acestea organizate impreuna cu mamele participante la aceasta campanie si, in urma acestora, poate selecta secvente si cadre specifice care vor fi distribuite pe retelele de social media ale campaniei. VI. Cesiunea dreptului la imagine Aceasta sectiune vizeaza situatia generata de posibilitatea inregistrarii sedintelor de consiliere psihologica organizate pe platforma Zoom si de distribuirea secventelor pe canalele de social media ale FUNDATIEI ZURLI, avand in vedere articolul 73 din Codul Civil care reglementeaza cadrul general al dreptului la propria imagine. Obiectul acestei sectiuni il reprezinta cesiunea dreptului la imagine catre Fundatia Zurli, avand, in acest caz, calitatea de Beneficiar, iar persoana fizica, Participant la sedintele de consiliere, avand calitatea de Cedent. Acceptarea prezentului Acord echivaleaza cu acceptarea Participantului de a acorda FUNDATIEI ZURLI dreptul de a folosi si publica portretele sau imaginile fotografice care il reprezinta, precum si orice fel de imagini video, prin care poate fi prelucrata atat vocea, cat si imaginea acestuia, dupa caz, in care acesta din urma poate fi inclus in totalitate sau partial sau care sunt modificate ca forma, ori reproduse sub diverse forme, color sau altfel, realizate prin orice mijloc, ca modalitate de promovare in orice format, fotografie, simplu, multiplu, in miscare sau imagine video, indiferent de modul in care imaginea va fi distribuita (publicata in presa, pe internet, pe conturile de socializare ale FUNDATIEI ZURLI sau pe website-ul acesteia sau oriunde altundeva si prin orice alt mijloc), in contextul procesului de promovare a Campaniei „Adopta o mama”, sau a activitatii si serviciilor FUNDATIEI ZURLI. Prin prezentul Acord, participantul renunta la dreptul de a verifica si aproba modul de utilizare a materialelor foto - video respective. De asemenea, renunta la orice revendicare de plata, asociata cu orice forma de dauna, prevazuta sau nu, legata de utilizarea de orice fel, corespunzatoare acestor materiale. FUNDATIA ZURLI nu datoreaza nicio suma de bani Participantului in virtutea acordarii drepturilor de utilizare a imaginii a acestuia din urma, in conditiile stipulate in prezentul Acord.

In ceea ce priveste datele cu caracter personal, prin prezentul Acord se stabileste ca datele cu caracter personal ce pot fi prelucrate (de exemplu, imagine, voce, nume, prenume, chiar si profesia, dupa caz) vor fi utilizate exclusiv in scopul executarii acestuia si nu vor fi folosite ulterior in alte scopuri, decat cu acordul expres al participantului sau daca exista o obligatie legala in acest sens.

Imaginile vor fi prelucrate numai in acord cu prevederile legale nationale si europene in materia protectiei datelor cu caracter personal si prelucrarea va respecta toate principiile prevazute de normativele in materie. In acest context, FUNDATIA ZURLI va intreprinde toate masurile rezonabile de securitate fizica, organizatorica, tehnica si administrativa a datelor, astfel incat sa preintampine orice incidente de securitate privind datele personale precum: pierderea, folosirea inadecvata, accesul neautorizat, dezvaluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

FUNDATIA ZURLI ofera toate garantiile necesare asupra faptului ca personalul acestuia cu acces la date personale apartinand este instruit periodic cu privire modalitatea de prelucrare a acestor date, astfel incat sa fie respectate toate dispozitiile legale in materia prelucrarii de date cu caracter personal.

FUNDATIA ZURLI se obliga sa aduca la cunostinta angajatilor sai care au acces la datele cu caracter personal apartinand participantului toate obligatiile acestora cu privire la prelucrarea conforma a datelor personale si sa sanctioneze orice comportament care nu respecta masurile instituite in acest sens.

Operatorul se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat datele Participantului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situtiei in care transferul/ accesarea/ vizualizarea etc. este ceruta de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului. Datele cu caracter personal prelucrate sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii acestora.

Oricare dintre Operator si persoana vizata se obliga sa nu comunice datele personale transmise de cealalta parte catre o persoana terta, cu urmatoarele exceptii: i. exista un temei legal pentru o astfel de divulgare; ii. exista un temei contractual pentru comunicare si a fost exprimat acordul in acest sens, cu exceptia situatiei in care comunicarea datelor este necesara pentru executarea unui contract pentru campaniile FUNDATIEI ZURLI. ! Publicarea numelui / vocii/ imaginii persoanei vizate in materialul distribuit pe canalele de comunicare apartinand FUNDATIEI ZURLI nu va fi considerata o incalcare a angajamentului de confidentialitate asupra prelucrarii datelor de catre aceasta. ! Pentru evitarea oricarui dubiu, Participantul intelege si isi asuma faptul ca materialul ce poate fi publicat de FUNDATIA ZURLI, ulterior acceptarii prezentului Acord, poate contine numele, prenumele, vocea, imaginea, precum, eventual, si functia/ meseria sau/ si compania in care acesta isi desfasoara activitatea. VII. Categorii de destinatari ai datelor Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate nu fac obiectul unui transfer catre alti destinatari, ele fiind prelucrate numai de persoanele special desemnate in acest sens in cadrul FUNDATIEI ZURLI. Totusi, in cazul in care datele persoanelor vizate vor fi transferate catre anumiti destinatari, FUNDATIA ZURLI garanteaza ca destinatarii datelor respecta prevederile GDPR, asigurandu-se ca datele sunt securizate de o maniera care sa nu permita citirea, copierea, modificarea sau eliminarea lor de catre persoane neautorizate, fiind instruiti periodic in vederea protejarii datelor cu caracter personal. ! In cazul solicitarii exprese din partea autoritatilor abilitate, operatorul va putea pune la dispozitia acestora datele solicitate in scopul prevenirii, investigarii, depistarii si urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor, inclusiv pentru protejarea impotriva amenintarilor la adresa sigurantei publice si prevenirea acestora. VIII. Transfer international de date Datele cu caracter personal apartinand persoanelor vizate ce completeaza si transmit Formularul de inscriere si participa, ulterior, la sedintele de consiliere gratuita nu fac obiectul unui astfel de transfer. IX. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi stocate pe perioada desfasurarii Campaniei „Adopta o mama!”, precum si pe o perioada de maxim 3 ani prin raportare la obligatiile legale pe care trebuie sa le respecte Fundatia Zurli (evidente contabile, fiscale etc.). In cazul in care persoana vizata isi da acordul pentru primirea de buletine informative, comunicari comerciale si de marketing din partea FUNDATIEI ZURLI, aceasta va pastra datele cu caracter personal pentru acest scop pana la retragerea consimtamantului. X. Drepturile persoanei vizate Potrivit GDPR, dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, aveti posibilitatea exercitarii urmatoarelor drepturi: ► DREPTUL DE A FI INFORMAT, prevazut de art. 13 – 14 din GDPR: Prin prezentul Acord vi se furnizeaza toate informatiile necesare privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de FUNDATIA ZURLI in contextul completarii si transmiterii Formularului prin intermediul Site-ului si desfasurarii sedintelor de consiliere psihologica gratuita.Daca se intentioneaza divulgarea datelor cu caracter personal catre un alt destinatar, persoana vizata va fi informata cel mai tarziu la data la care aceste date sunt divulgate pentru prima oara. ► DREPTUL DE ACCES LA DATE: Potrivit art. 15 din GDPR, puteti solicita in scris o confirmare a faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de FUNDATIA ZURLI, iar in cazul in care sunt prelucrate, vi se va pune la dispozitie o copie a acestor date, precum si informatii suplimentare despre prelucrarea datelor. ► DREPTUL DE RECTIFICARE: Puteti solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, incomplete sau modificate in baza art. 16 din GDPR. ► DREPTUL DE STERGERE: Conform art. 17 din GDPR, puteti solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate numai in anumite situatii si cu respectarea dispozitiilor legale (ex. datele nu mai sunt necesare potrivit scopului pentru care au fost prelucrate). FUNDATIA ZURLI nu este obligata sa dea curs solicitarii de stergere a datelor, situatie in care refuzul va fi motivat. ► DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII: Art. 18 din GDPR va confera dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale in urmatoarele cazuri: se contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, dar nu se exercita dreptul la stergerea datelor, datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost prelucrate, angajatul si-a exercitat dreptul de a se opune prelucrarii, iar verificarea motivelor este in asteptare. ► DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR: Puteti solicita ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie portate catre un alt operator, insa doar daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul expres al dumneavoastra si daca prelucrarea se face prin mijloace automatizate Dreptul la portabilitatea datelor este prevazut de art. 20 din GDPR. ► DREPTUL LA OPOZITIE: Conform art. 21, va puteti opune doar in situatia unei prelucrari a datelor dumneavoastra cu caracter personal efectuata in interesul legitim al societatii FUNDATIA ZURLI. ► DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNEI DECIZII BAZATE EXCLUSIV PE PRELUCRAREA AUTOMATA, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI: Va puteti opune in orice moment unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv crearea de profiluri, dar numai atunci cand decizia respectiva produce efecte juridice care va privesc sau afecteaza intr-o masura semnificativa. ► DREPTUL DE A FORMULA PLANGERE: Potrivit art. 77 din Regulament, aveti dreptul de a va adresa cu o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Mun. Bucuresti, Sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30) in orice moment, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca prevederile GDPR, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata. Prezentul Acord a fost pus la dispozitie de catre FUNDATIA ZURLI, in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin in calitate de operator de date cu caracter personal. Bifarea din cadrul Formularului de inscriere pentru inscriere la sedintele consiliere psihologica – „Adopta o mama” reprezinta acceptarea dumneavoastra a prezentului Acord.

                                                                      FUNDATIA ZURLI